DK-VET (Københavns Universitet og Statens Serum Institut )

Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) er et samarbejde mellem Københavns Universitet (KU) og Statens Serum Institut (SSI). Sammen varetager vi den veterinære myndighedsaftale for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Kontaktoplysninger
E-mail: matj@sund.ku.dk
Telefon: 93509280
Hjemmeside: https://dkvet.dk/
Kontaktperson
Maibritt Træholt Ovesen
Dyrlæge
Mobiltelefon: 93565166
E-mail: matj@sund.ku.dk

Standnummer: 47, 48

Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) er et samarbejde mellem Københavns Universitet (KU) og Statens Serum Institut (SSI). Sammen varetager vi den veterinære myndighedsaftale for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. DK-VET samarbejder med DTU Aqua på fiskeområdet. 

DK-VET tilbyder obduktion og diagnostik på veterinære prøver til myndigheder og erhverv.

Vi dækker både bakteriologi, virologi, parasitologi og patologi. Listen over vores mange ydelser fremgår af analyseoversigten på vores hjemmeside. KU tager sig af obduktioner og prøveudtagning på hele organer og kadavere, mens SSI udfører de mikrobiologiske analyser. 

DK-VET er nationalt referencelaboratorium for husdyrsygdomme omfattet af Listebekendtgørelsen og er ansvarlig for det laboratoriemæssige beredskab for husdyrsygdomme på liste 1 og 2 i samme bekendtgørelse. DK-VET har døgnberedskab alle dage året rundt for alvorlige husdyrsygdomme som fx Afrikansk svinepest.  

Derudover leverer DK-VET forskningsbaseret rådgivning og står for den nationale overvågning af husdyrsygdomme, herunder bl.a. faldvildtovervågningen og abortovervågningen på får/geder og kvæg.  SSI modtager endvidere bestillinger på ikke-registrerede vacciner og autovacciner. 

 

Læs mere på vores hjemmesider  

www.dkvet.dk 

www.vetssi.dk  

www.patologivagten.dk 

 

 

Kontakt 

Diagnostik: vetdiagnostik@ssi.dk; 3268 8600

Patologi: kupat@sund.ku.dk; 9350 9280PortalsponsorHovedsponsor


7
Årsmøde