Den Danske Dyrlægeforening

Den Danske Dyrlægeforening er en enhedsforening for alle dyrlæger. Vi har specialiseret os i at rådgive og støtte dyrlæger i alle faser af arbejdslivet - som ansat, selvstændig, jobsøgende, nyuddannet eller studerende.

Kontaktoplysninger
E-mail: ddd@ddd.dk
Telefon: 38710888
Hjemmeside: www.ddd.dk
Kontaktperson
Joakim Lilholt
Direktør
Mobiltelefon: 2546 4626
E-mail: joli@ddd.dk

Den Danske Dyrlægeforening repræsenterer flere end 4.300 medlemme. Vi er den eneste faglige organisation i Danmark, der har specialiseret os i dyrlægernes arbejdsvilkår og profession, og vi er en enhedsforening for alle dyrlæger. 

Den Danske Dyrlægeforening er ikke en helt almindelig fagorganisation. Ud over personlig rådgivning om fx løn og ansættelse hos Ansatte Dyrlægers Organisation og praksisforhold under Dyrlægernes Arbejdsgiverforening, arbejder vi som enhedsforening for at sikre dyrlægers faglige og fagpolitiske interesser.

Det gør vi blandt andet ved at søge indflydelse på lovgivning, der har betydning for dit arbejdsliv - uanset om du arbejder indenfor life science, dyresundhed og –velfærd, fødevaresikkerhed eller i klinisk praksis.

Som enhedsforening er Den Danske Dyrlægeforening rygraden i hele dyrlægeprofessionen og din stemme i samfundet. Vi er med i de politiske beslutningsprocesser. Vi er aktive lokalt og internationalt i udviklingen af det veterinære fag, af uddannelsen og veterinærforskningen og af dyrlægers opgaver og værdi i forhold til de forandringer, der præger dyrlægeområdet.

Derved er vi med til at skabe de bedste betingelser for dyrlægers arbejdsliv, praksis og uddannelse, til gavn for dyresundhed og – velfærd, fødevaresikkerhed fra jord til bord, bæredygtighed og folkesundhed – One Health.


PortalsponsorHovedsponsor


7