ViNordic - Veterinary Industry Nordic

ViNordic – Veterinary industry Nordic – er en forening for virksomheder, der udvikler og markedsfører lægemidler til dyr i de nordiske lande. Vi udgiver Medicintildyr.dk (web & app) til fri afbenyttelse for alle brugere.

Kontaktoplysninger
E-mail: ape@vinordic.org
Telefon: 69 15 28 88
Hjemmeside: medicintildyr.dk
Kontaktperson
Adam Estrup
Adm. direktør
Direkte telefon: 28 74 87 10
Mobiltelefon: 28 74 87 10
E-mail: ape@vinordic.org

ViNordic – Veterinary industry Nordic – er en forening for virksomheder, der udvikler og markedsfører lægemidler til dyr i de nordiske lande.

Vores mål er gennem samarbejde og på et sagligt og videnskabeligt grundlag at skabe de bedst mulige rammer for tilvejebringelse og markedsføring af godkendte veterinære lægemidler til dyr.

ViNordic har som formål gennem organisatorisk fællesskab at:

  • Varetage branchens interesser i forhold til lovgivningsmagten, myndigheder og organisationer
  • Informere om branchen og dens betydning for dyrs og menneskers sundhed
  • Formidle oplysning om veterinærmedicinske produkter til dyrlæger
  • Håndhæve et erhvervsetisk kodeks om reklame for og markedsføring af veterinærmedicinske produkter
  • Fremme det internationale samarbejde inden for branchen
  • Holde foreningens medlemmer opdateret om alle forhold af betydning for branchen

ViNordic udgiver MedicinTilDyr.dk som hjemmeside og app. Begge medier indeholder opdateret information om veterinære lægemidler til dyrlæger og andre fagfolk.

Herudover indeholder hjemmesiden en lang række informationer om gældende lovgivning vedr. lægemidler og andre veterinærfaglige emner.


PortalsponsorHovedsponsor


7