DDD Kursus

DDD Kursus er Den Danske Dyrlægeforenings kursusvirksomhed. DDD Kursus udbyder efteruddannelse, kursus- og konference aktiviteter inden for hele det veterinære fagområde.

Kontaktoplysninger
E-mail: kursus@ddd.dk
Telefon: 38710888
Hjemmeside: https://www.ddd.dk
Kontaktperson
Gert Aagaard van Hauen
Chefkonsulent
Direkte telefon: 69170136
Mobiltelefon: 20210848
E-mail: gaj@ddd.dk
NYHED
Formålet er at sikre, at danske dyrlæger til stadighed besidder faglige og personlige kompetencer, der harmonerer med arbejdsmarkedets krav og forventninger.

Efteruddannelsesaktiviteterne udvikles og udbydes i samarbejde med foreningens faggrupper, ADO og DA, og DDD Kursus samarbejder også med eksterne aktører som universiteter, landbrugets organisationer og andre foreninger. Målet er at sikre et relevant og aktuelt udbud af læringstilbud for dyrlæger.

Et af de mange efteruddannelsestilbud er fagdyrlægeuddannelsen, som DDD Kursus udbyder inden for områderne smådyr, heste, kvæg og svin. Fagdyrlægeuddannelsen er et sammenhængende 2-årigt uddannelsesforløb, der giver kursisterne bredt anerkendte kompetencer og stærke faglige netværk.

Undervisningen foregår på et højt fagligt niveau i samspil med forskere og fagfolk og med fokus på at gøre læringen anvendelig til problemløsning og udvikling i praksis.

Medarbejdere i DDD Kursus
Gert Aagaard van Hauen (gaj@ddd.dk) har det overordnede ansvar for koordinering af  kursusvirksomheden.

Anita Christensen (ach@ddd.dk) har ansvaret for den praktiske administration af DDD Kursus’ arrangementer, herunder udstillinger o.l.
NYHED Se video om, hvordan dyrlægers kompetencer skaber værdi
NYHED TestnyhedPortalpartner


 


Portalsponsorer


Årsmøde